Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wat te doen als u niet tevreden bent?

Bent u tevreden? Vertel het een ander! Heeft u een klacht, vertel het ons!

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en doen dat graag in goed overleg met u. Toch kan het een keer voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld. Wij vragen u dit eerst persoonlijk met uw behandelaar te bespreken.

Praat met uw behandelaar

Door met elkaar in gesprek te gaan kan al veel opgelost worden. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing. Mocht u er niet uitkomen, kunt u voor informatie terecht bij de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde).

Advies van het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP)

Als u er samen niet uitkomt, kunt u telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt. Het TIP is het informatiepunt van de beroepsorganisatie van uw tandarts, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De afhandeling van uw klacht verschilt per situatie. De TIP-medewerker adviseert u hier verder over. TIP raadt soms aan uw probleem schriftelijk aan de KNMT voor te leggen.

KNMT-klachtenregeling

Als u besluit uw probleem aan de KNMT voor te leggen, kunt u gebruikmaken van de KNMT-klachtenregeling.

De regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. Er zijn twee mogelijkheden, de KNMT kan:

  • een bemiddelende rol spelen;
  • overgaan tot formele behandeling van uw klacht, resulterend in een uitspraak.

Meer informatie

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u opvragen bij de KNMT. Dat kan schriftelijk via Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein. Voor een persoonlijk advies of informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).

© 2017 Tandartspraktijk Pallandtlaan